Tisztelt Ügyfelünk!

Köszöntjük a Magyar Államkincstár Nyomtatványtár portálján.

A Nyomtatványtár azokat a rendszeresített és kötelezően használandó nyomtatványokat tartalmazza, amelyek az igény előterjesztéséhez, az ügyek intézéséhez szükségesek.

A Nyomtatványtárban található nyomtatványokat úgy alakítottuk ki, hogy a honlapról letöltve számítógéppel is ki lehessen tölteni. Amennyiben nem kívánja az űrlapot számítógéppel kitölteni, lehetősége van azt kinyomtatni és kézzel kitölteni.

Azok a nyomtatványok, melyek nem szerepelnek a felsoroltak között, megtalálhatók a További nyomtatványok menüpont alatt.

A nyomtatványok továbbra is beszerezhetők a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek ügyfélszolgálatánál.

A Nyomtatványtár az alábbi szolgáltatásokat kínálja:

Űrlapot az Új űrlap megkezdése szakaszban választhat ki.

1. Nyomtatvány nyomtatása kézi kitöltéshez

Az ügyfél a listából kiválasztja a szükséges űrlapot, ezzel a gépére letöltődik az üres űrlap PDF állománya, amelyet kinyomtathat, vagy elmentheti a számítógépére.

2. Nyomtatvány kitöltése számítógép segítségével

Az ügyfél a listából kiválasztja és számítógéppel kitölti a szükséges űrlapot. Amennyiben az adott alkalommal az űrlap kitöltését nem tudja befejezni, az űrlapból képzett XML állományt lementheti a számítógépére, hogy a kitöltést onnan tudja majd folytatni, ahol abbahagyta.
Az XML állomány csak a folytatást szolgálja, azt megnyitni, vagy böngészővel megtekinteni nem lehet.
A már elmentett űrlap kitöltését folytathatja a Mentett űrlap folytatása résznél.

Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük, hogy postára adás előtt a kitöltött nyomtatvány minden oldalát szíveskedjen aláírni!Mentett űrlap folytatása:

Új űrlap megkezdése:
 


 
Kérelmek
K02
Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI.törvény alapján öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához
Ügyféltájékoztató
K03 Igénybejelentés a 2011. évi CLXVII. törvény alapján
 
K04 Igénybejelentés rokkantsági járadék elbírálásához
 
K26 Igénybejelentés bányászok egészségkárosodási járadéka elbíráláshoz
Ügyféltájékoztató
K05 Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. és az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján
baleseti járadék elbírálásához
Ügyféltájékoztató
K11 Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján árvaellátás elbírálásához
Ügyféltájékoztató
K12 Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján szülői nyugdíj elbírálásához
Ügyféltájékoztató
K08 Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján özvegyi nyugdíj elbírálásához
Ügyféltájékoztató
K14 Igénybejelentés özvegyi nyugdíj feléledéséhez
Ügyféltájékoztató
K16 Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez
Ügyféltájékoztató
K15 Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához
Ügyféltájékoztató
K17 Kérelem-adatlap az egyszeri segély igényléséhez
Ügyféltájékoztató
K18 Fellebbezés
 
K20 Igazolási kérelem
 
K22 Kérelem
 
K29 Kérelem-adatlap árvaellátás méltányosságból történő továbbfolyósításához [felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányok esetén]
 
K32 KÉRELEM
a Csődtv. 53. § (2) bekezdése szerinti igazolás kiadásához
 
K33 KÉRELEM
a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó igazolás kiállítására végelszámolási eljárásban
 
K35 Adatlap a többször módosított 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet és a 2012. évi CXII. törvény alapján, nyugdíjtranszferhez
 
K36 KÉRELEM
kormánytisztviselők részére hatósági bizonyítvány kiadására
[2011. évi CXCIX. törvény 60. § (6) bek.]
 
K38 BEJELENTÉS
biztosítási jogviszony/kiegészítő vállalkozói tevékenység fennállásáról és az ellátás folyósítása alatt elért keresetről, ha az ügyfél nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, valamint szolgálati járandóságban részesül
 
K39 Bejelentés öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, valamint szolgálati járandóságban részesülő személy közszférában való foglalkoztatásáról
 
K70 Kérelem a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokra vonatkozóan
 
Nyilatkozatok
N07 Nyilatkozat az elhalálozás hónapjára megillető ellátás kifizetéséhez
Ügyféltájékoztató
N10 Nyilatkozat a megkötendő megállapodás típusáról
Ügyféltájékoztató
N11 Adatközlő lap megállapodás megkötéséhez
magánszemély részére
Ügyféltájékoztató
N12 Hiánypótlás
 
N13 Nyilatkozat
 
N17 ADATKÖZLŐ LAP
a nyilvántartásra kötelezett szerv (szervezet), illetőleg természetes személy számára
 
N18 ADATEGYEZTETŐ LAP
 
N19 ADATKÖZLŐ LAP MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉHEZ
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szerv (szervezet) részére
 
N20 NYILATKOZAT AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁHOZ (a külföldön élő vagy tartózkodó ellátottak részére)
 
N14 NYILATKOZAT A KAPCSOLATTARTÁS MÓDJÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL
(elektronikus ügyintézésről papíralapú ügyintézésre, vagy papíralapú ügyintézésről elektronikus ügyintézésre)
 
N15 NYILATKOZAT A MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS JÁRULÉKALAPJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
 
N16 NYILATKOZAT MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL
 
Bejelentések
B03 Címváltozás vagy számlaszám változás bejelentése
Ügyféltájékoztató
B04 Címváltozás vagy számlaszám változás, ha az ügyfél átutalási betétszámlával rendelkezik
Ügyféltájékoztató
B02 Lakóhely változásának bejelentése megállapítás alatt
 
B06 Bejelentés
Ügyféltájékoztató
B07 TANULMÁNYI IGAZOLÁS
ÁRVAELLÁTÁS MÉLTÁNYOSSÁGBÓL TÖRTÉNŐ TOVÁBBFOLYÓSÍTÁSÁHOZ
(a felsőoktatási intézmény tölti ki)
 
Nyomtatványok uniós rendeletek alapján történő igénybejelentéshez
Kérelmek
K51 Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2011. évi CLXVII. törvény, valamint a 883/2004/EK rendelet alapján öregségi típusú nyugdíj, vagy korhatár előtti ellátás elbírálásához
 
K54 Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. és az 1997. évi LXXXIII. törvény, valamint a 883/2004/EK rendelet alapján baleseti járadék elbírálásához
 
K52 Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a 883/2004/EK rendelet alapján özvegyi nyugdíj, vagy baleseti özvegyi nyugdíj elbírálásához
 
K50 Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a 883/2004/EK rendelet alapján árvaellátás, vagy baleseti árvaellátás elbírálásához
 
K53 Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a 883/2004/EK rendelet alapján szülői nyugdíj, vagy baleseti szülői nyugdíj elbírálásához
 
Pótlapok
M20 A gyermekekre vonatkozó kiegészítő adatok
(Kérjük, hogy gyermekenként külön lapot töltsön ki!)
 
M22 Kiegészítő adatok Portugáliában szerzett biztosítási/szolgálati idő esetén
(Abban az esetben kell kitölteni, ha az igénylő úgy nyilatkozott, hogy a szokásos mindennapi tevékenységek elvégzéséhez másik személy segítségére van szüksége.)
 
M24 Kiegészítő adatok Norvégiában szerzett biztosítási/szolgálati idő esetén
 
M25 Kiegészítő adatok Norvégiában szerzett biztosítási/szolgálati idő esetén
 
M26 Kiegészítő adatok Svájcban szerzett biztosítási/szolgálati idő esetén
 
M27 Kiegészítő adatok Svájcban szerzett biztosítási/szolgálati idő esetén
 
M28 Kiegészítő adatok Lengyelországban szerzett biztosítási/szolgálati idő esetén
 
M29 Kiegészítő adatok Lengyelországban szerzett biztosítási/szolgálati idő esetén
 
M30 Kiegészítő adatok Csehországban szerzett biztosítási/szolgálati idő esetén
(Gyermekre vonatkozó adatok)
 
M32 Kiegészítő adatok Litvániában szerzett biztosítási/szolgálati idő esetén
 
M31 Kiegészítő adatok Litvániában szerzett biztosítási/szolgálati idő esetén
 
M33 Kiegészítő adatok Belgiumban szerzett biztosítási/szolgálati idő esetén
 
M34 Kiegészítő adatok Lettországban szerzett biztosítási/szolgálati idő esetén
 
M35 Kiegészítő adatok Lettországban szerzett biztosítási/szolgálati idő esetén
 
M36 Kiegészítő adatok Finnországban szerzett biztosítási/szolgálati idő esetén
 
M37 Kiegészítő adatok Finnországban szerzett biztosítási/szolgálati idő esetén
 
M38 Kiegészítő adatok Olaszországban szerzett biztosítási/szolgálati idő esetén
 
M39 A gyermekekre vonatkozó kiegészítő adatok Olaszországban szerzett biztosítási/szolgálati idő esetén
(Kérjük, hogy gyermekenként külön lapot töltsön ki!)
 
M40 A gyermekekre vonatkozó kiegészítő adatok Portugáliában vagy Szlovákiában szerzett biztosítási/szolgálati idő esetén
(Kérjük, hogy gyermekenként külön lapot töltsön ki!)
 
M41 Kiegészítő adatok Svédszágban szerzett biztosítási/szolgálati idő esetén
 
M42 Kiegészítő adatok Szlovákiában szerzett biztosítási/szolgálati idő esetén
 
Ausztrália
Kanada
Nyomtatványok kétoldalú egyezménnyel érintett ügyekhez
Kérelmek
K57 Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2011. évi CLXVII. törvény valamint szociálpolitikai és szociális biztonsági egyezmény alapján öregségi típusú nyugdíj, vagy korhatár előtti ellátás elbírálásához
Ügyféltájékoztató
K56 Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. és LXXXIII. törvény, valamint szociálpolitikai és szociális biztonsági egyezmény alapján baleseti járadék elbírálásához
Ügyféltájékoztató
K58 Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, valamint szociálpolitikai és szociális biztonsági egyezmény alapján özvegyi nyugdíj, vagy baleseti özvegyi nyugdíj elbírálásához
Ügyféltájékoztató
K55 Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, valamint szociálpolitikai és szociális biztonsági egyezmény alapján árvaellátás, vagy baleseti árvaellátás elbírálásához
Ügyféltájékoztató
K59 Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, valamint szociálpolitikai és szociális biztonsági egyezmény alapján szülői nyugdíj, vagy baleseti szülői nyugdíj elbírálásához
Ügyféltájékoztató
Pótlapok
M21 A magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján történő saját jogú nyugdíj igényléshez
 
M23 A magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján történő hozzátartozói nyugdíj igényléshez
 
M43 Pótlap Montenegróból nyugellátást igénylők számára
 
Nyomtatványok külföldön (nem EU/EGT tagállamban, Svájcban, vagy egyezményben részes országban) élő személyek igénybejelentéséhez
Kérelmek
K61 Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2011. évi CLXVII. törvény alapján öregségi típusú nyugdíj, vagy korhatár előtti ellátás elbírálásához külföldön (nem EU/EGT- tagállamban vagy Svájcban, illetve nem egyezményes országban) élő igénylő számára
 
K64 Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. és LXXXIII. törvény alapján baleseti járadék elbírálásához külföldön (nem EU/EGT- tagállamban vagy Svájcban, illetve nem egyezményes országban) élő igénylő számára
 
K62 Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény alapján özvegyi nyugdíj, vagy baleseti özvegyi nyugdíj elbírálásához külföldön (nem EU/EGT tagállamban, vagy Svájcban, illetve nem Magyarországgal szociálpolitikai/szociális biztonsági egyezményt kötött országban) élő igénylő számára
 
K60 Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény alapján árvaellátás, vagy baleseti árvaellátás elbírálásához külföldön (nem EU/EGT tagállamban, vagy Svájcban, illetve nem Magyarországgal szociálpolitikai/szociális biztonsági egyezményt kötött országban) élő igénylő számára
 
K63 Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény alapján szülői nyugdíj, vagy baleseti szülői nyugdíj elbírálásához (nem EU/EGT tagállamban, vagy Svájcban, illetve nem Magyarországgal szociálpolitikai/szociális biztonsági egyezményt kötött országban) élő igénylő számára
 
Pótlapok
Pótlapok
M01 Pótlap korkedvezményre jogosító munkakörben töltött időre vonatkozó adatok megadásához
 
M02 Pótlap foglalkoztatásra vonatkozó adatok megadásához
 
M03 Pótlap önálló tevékenységre vonatkozó adatok megadásához
 
M04 Pótlap egyéb, szolgálati időként figyelembe vehető jogviszonyra vonatkozó adatok megadásához
 
M05 Pótlap gyermekekre vonatkozó adatok megadásához
Ügyféltájékoztató
M06 Pótlap biztosításban nem töltött időszakokra vonatkozó adatok megadásához
Ügyféltájékoztató
M07 Pótlap uniós tisztviselő szolgálati idejére vonatkozó adatok megadásához
 
M08 Pótlap foglalkoztatóknál eltöltött jogviszonyok megadásához