Tisztelt Ügyfelünk!Köszöntjük a Magyar Államkincstár Központ e-NYENYI szolgáltatásának portálján!

Az e-NYENYI rendszer a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatások elektronikus úton történő teljesítését teszi lehetővé.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 97. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felhívására a nyugdíj-biztosítási feladatok ellátásához szükséges adatokat tizenöt napon belül kell közölni.

A 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 88/A § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a nyugdíjjogosultsághoz, illetőleg a nyugdíj megállapításhoz szükséges adatszolgáltatást a nyilvántartásra kötelezett megbízása alapján az Art. rendelkezéseinek alkalmazásával meghatalmazottja, illetve képviselője is teljesítheti.

A nyilvántartásra kötelezettnek az adatszolgáltatás teljesítéséhez az Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkező meghatalmazott, illetve képviselő természetes személy azonosító adatait a MÁK Központ által erre a célra rendszeresített, a MÁK Központ honlapjáról letölthető nyomtatványon kell közölnie. A bejelentő laphoz csatolni kell a meghatalmazás eredeti példányát is.

Az adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítéséhez Önnek le kell töltenie a MÁK Központ honlapjáról a megfelelő évi foglalkoztatói programot.

Ezt követően az erről a lapról elérhető szolgáltatás segítségével le kell töltenie a program használatához szükséges foglalkoztatói azonosító állományt. Az említett állomány letöltése csak olyan, a Kormányzati Portál Ügyfélkapujához hozzáféréssel rendelkező természetes személyek részére engedélyezett, akik az adatszolgáltatásra kötelezett által leadott bejelentő lap alapján erre jogosultsággal rendelkeznek. A 2009. évtől az adatszolgáltatáshoz azonosító állomány letöltése nem szükséges.

Az adatszolgáltatást tartalmazó állományt (állományokat) az "Értesítési tárhely" szolgáltatása segítségével töltheti majd fel, ahonnan azok beolvasásra kerülnek a nyugdíjbiztosítási ágazat nyilvántartási rendszerébe.

Az adatszolgáltatások sikeres, vagy sikertelen befogadásával kapcsolatos információkat szintén erről az oldalról elérhető szolgáltatás segítségével lehet majd megtekinteni.

Az adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítésének menetéről részletes leírást olvashat itt.

Az e-NYENYI rendszer szolgáltatásainak használatához kérjük, jelentkezzen be az Ügyfélkapun.