Az e-NYENYI rendszer alkalmazásával a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásához kapcsolódó adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítésének menete

 

 

Felhasználói leírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utolsó módosítás: 2017. november

 

Tartalomjegyzék


1......... BEVEZETÉS. 2

2......... A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATSZOLGÁLTATÁS ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSÉNEK ELŐFELTÉTELEI 2

3......... A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATSZOLGÁLTATÁS ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES LÉPÉSEK ÁTTEKINTÉSE. 3

3.1        Regisztráció az Ügyfélkapun. 3

3.2        A foglalkoztatói program telepítése. 3

3.3        Foglalkoztatói azonosító állomány letöltése. 3

3.4        Nyilvántartó lapok kitöltése. 3

3.5        Az állományok beküldése. 3

3.6        Válaszüzenetek megtekintése. 3

4......... A FOGLALKOZTATÓI ADATSZOLGÁLTATÁS ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSÉNEK RÉSZLETES LEÍRÁSA. 4

4.1        Regisztráció az Ügyfélkapun. 4

4.2        Foglalkoztatói azonosító állomány letöltése. 4

4.2.1       Belépés az Ügyfélkapun keresztül 4

4.2.2       Az azonosító állomány letöltésének folyamata. 6

5......... A FOGLALKOZTATÓI PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSAI 8

A NYILVÁNTARTÓ LAPOK KITÖLTÉSE. 8

6......... AZ ADATSZOLGÁLTATÁST TARTALMAZÓ ÁLLOMÁNYOK BEKÜLDÉSE. 9

7......... VÁLASZÜZENETEK MEGTEKINTÉSE AZ ONYF MÁK E-NYENYI RENDSZERÉBEN. 14

8......... ADATLEKÉRÉS. 15

9......... ÉRTESÍTÉSEK FEL ÉS LEIRATKOZÁS. 17

 


 


1.        Bevezetés

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 97. § (1) bekezdése alapján a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv felhívására a nyugdíj-biztosítási feladatok ellátásához szükséges adatokat tizenöt napon belül kell közölni.

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tny. R.) 88. § (2) bekezdése alapján a nyilvántartó lap kiállítására kötelezett a nyilvántartó lap adattartalmát a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) által rendszeresített számítógépes programmal állítja elő, és adatszolgáltatási kötelezettségét e számítógépes program felhasználásával, elektronikus úton teljesíti.

 

A Magyar Államkincstár e-NYENYI szolgáltatásával nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségének tehet eleget.

 

Az e-NYENYI szolgáltatás keretében a Kormányzati Portál Ügyfélkapujához hozzáféréssel rendelkező személyek részére lehetőséget biztosítunk az Ügyfélkapun keresztül történő NYENYI adatszolgáltatásra.

 

A jelen útmutató segítséget nyújt az Internetes felhasználóknak a rendszer használatában.

 

 

2.        A nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásához szükséges adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítésének előfeltételei

Az adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítésének előfeltételei a következők:

 

-    Ügyfélkapus regisztráció: A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, hogy a foglalkoztatói azonosító állományt letöltő, illetve az adatszolgáltatást tartalmazó állományokat feltöltő magánszemély Ügyfélkapu regisztrációval rendelkezzen. Az Ügyfélkapu regisztráció menetéről részletes leírást találhat  a következő honlapon:

http://www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu/regisztracio

 

 

-    Bejelentő lap és meghatalmazás beadása: A nyilvántartásra kötelezettnek az adatszolgáltatás teljesítéséhez az Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkező meghatalmazott, illetve képviselő természetes személy azonosító adatait a MÁK által erre a célra rendszeresített nyomtatványon ("Bejelentő lap a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítéséhez") kell közölnie. A Bejelentő laphoz csatolni kell a meghatalmazás eredeti példányát is.

 

-    A program letöltése: A szolgáltatás igénybevételéhez le kell tölteni a megfelelő évi NYENYI programot, illetve a 2006. évet megelőző időszakokra történő adatszolgáltatásnál a NYENYI Keretrendszert. A programok működéséről részletes leírás található azok felhasználói kézikönyvében.

 

-    A NYENYI program működéséhez szükséges foglalkoztatói azonosító állomány letöltése: A MÁK honlapjáról letöltött 2006-2008. évi NYENYI programok és a NYENYI Keretrendszer csak a foglalkoztató (adatszolgáltató) adatait tartalmazó un. „foglalkoztatói azonosító állomány” birtokában használhatóak.

A 2009., 2010., 2011. és a 2012. évi adatszolgáltatáshoz készült foglalkoztatói program működéséhez az említett azonosító állomány nem szükséges.

A hagyományos, floppy lemezen történő adatszolgáltatás esetén az említett azonosító állományt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek floppy lemezen bocsátják az adatszolgáltatásra kötelezett rendelkezésére, elektronikus ügyintézés keretében történő adatszolgáltatás esetén az azonosító állomány letöltése a MÁK honlapjáról (www.tcs.allamkincstar.gov.hu) indítható e-NYENYI rendszer segítségével történik.

Az azonosító állomány letöltése csak olyan, a Kormányzati Portál Ügyfélkapujához hozzáféréssel rendelkező természetes személyek részére engedélyezett, akiket a nyilvántartásra kötelezett a "Bejelentő lap a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítéséhez" elnevezésű nyomtatványon megnevezett.

 

-    JAVA futtatókörnyezet telepítése: Ahhoz, hogy a NYENYI program az elektronikus ügyintézés keretében történő adatszolgáltatáshoz szükséges állományokat elő tudja állítani, szükség van a JAVA futtató környezet telepítésére. Az erre szolgáló egyszerűsített magyar nyelvű telepítő program letölthető a MÁK honlapjáról.

 

Amennyiben a felhasználó korábban készített már a számítógépén az Ügyfélkapuba feltölthető állományokat (pl. az ABEV programmal), akkor a JAVA futtatókörnyezet a számítógépén már telepítve van, az említett telepítőprogramot elindítania nem szükséges.

A 2009., 2010., 2011. és a 2012. évi adatszolgáltatáshoz készült foglalkoztatói programhoz az említett JAVA futtatókörnyezet telepítése nem szükséges.


3.        A nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásához szükséges adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítéséhez szükséges lépések áttekintése

Az adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítésének lépései a következők:

3.1     Regisztráció az Ügyfélkapun

Az adatszolgáltatást elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítésekor a felhasználók azonosítása, a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszerén keresztül történik. Az Ügyfélkapu regisztráció menetéről részletes leírást találhat a következő honlapon:

http://www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu/regisztracio.

3.2     A foglalkoztatói program program telepítése

Töltse le és telepítse saját gépére a megfelelő évi programot, illetve a 2006. évet megelőző időszakra vonatkozó adatszolgáltatáshoz a NYENYI Keretrendszert. Ezekkel a programokkal tudja kitölteni az elektronikusan beküldendő nyilvántartó lapokat

3.3     Foglalkoztatói azonosító állomány letöltése

Az ügyfélkapus azonosítóját használva a MÁK honlapjáról töltse le a 2006-2008. évi NYENYI program, illetve a NYENYI Keretrendszer használatához szükséges foglalkoztatói azonosító állományt! Ez az állomány tartalmazza egy adott foglalkoztató azonosító adatait.

A 2009., 2010., 2011. és a 2012. évi adatszolgáltatáshoz készült foglalkoztatói program működéséhez az említett azonosító állomány nem szükséges.

3.4     Nyilvántartó lapok kitöltése

A saját gépén a ONYF adatközlő program, NYENYI program, illetve a NYENYI Keretrendszer segítségével töltse ki a nyilvántartó lapokat!

A programokkal az adatok bevitelét követően előállítható az adatszolgáltatást tartalmazó (.kr) állomány.

3.5     Az állományok beküldése

Az ügyfélkapus azonosítóját használva, a www.magyarorszag.hu honlapon található e-NYENYI adatszolgáltatás menüpont segítségével töltse fel az ONYF adatközlő program, NYENYI program, illetve a NYENYI Keretrendszer által előállított állományokat!

3.6     Válaszüzenetek megtekintése

A sikeres (esetleg sikertelen) feltöltésről, az értesítési tárhelyen, a feldolgozás eredményéről a MÁK honlapjáról elérhető e-NYENYI rendszeren keresztül tájékozódhat.


4.        A foglalkoztatói adatszolgáltatás adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítésének részletes leírása

A következő fejezet Az adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítéséhez szükséges lépések áttekintése című fejezetben vázolt szerkezetben, de sokkal részletesebben mutatja be az adatszolgáltatás egyes lépéseit.

 

4.1     Regisztráció az Ügyfélkapun

A NYENYI adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítését támogató informatikai rendszerben a felhasználók azonosítása az Ügyfélkapun, a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszerén keresztül történik. Az Ügyfélkapu a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon található.

 

Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása után biztonságosan kapcsolatba léphessenek a MÁK-kal, illetve más, elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervvel. Az ügyfélkapun keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez Önnek valamelyik Okmányirodában egy alkalommal személyesen kell megjelennie egy azonosítási eljárás, regisztráció lebonyolítása érdekében (kivéve a meghatározott feltételeket teljesítő elektronikus aláírással rendelkezőket).

 

Az Ügyfélkapu regisztráció folyamatának részletes leírását a http://www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu/segitseg internetes lapon találhatja.

 

Figyelem! Az Ügyfélkapu elengedhetetlen a rendszer használatához!

4.2     Foglalkoztatói azonosító állomány letöltése

A 2009 évet megelőző NYENYI programok esetén ügyfélkapus azonosítóját használva a MÁK e-NYENYI rendszeréből töltse le a NYENYI program, illetve a NYENYI Keretrendszer használatához szükséges foglalkoztatói azonosító állományt! Ez az állomány egy, vagy több foglalkoztató azonosító adatait tartalmazza.

A 2009., 2010., 2011. és a 2012. évi adatszolgáltatáshoz készült foglalkoztatói program működéséhez az említett azonosító állomány nem szükséges.

 

Az Ügyfélkapun bejelentkezett személynek az azonosító állományok letöltésére való jogosultságát a rendszer a "Bejelentő lap a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítéséhez" elnevezésű nyomtatványon feltüntetett adatok alapján határozza meg.

 

A foglalkoztatói azonosító állomány letöltésének lépéseit az alábbiakban ismertetjük.

4.2.1              Belépés az Ügyfélkapun keresztül

 Nyissa meg a MÁK honlapját (www.tcs.allamkincstar.gov.hu)! 

 

 

 

A MÁK honlapján található e-NYENYI ikonra, majd a megjelenő piros nyílra kell kattintani.

 

 

 

 

 

 

Az piros nyílra kattintva, a következő nyitólapra léphet:

 

Olvassa el figyelmesen az oldalon látható szöveget, majd kattintson az [Ügyfélkapus belépés] gombra a lap alján!

 

Ezután az Ügyfélkapu bejelentkező oldala jelenik meg:

 

A belépéshez szükséges azonosítók birtokában - lépjen be az Ügyfélkapun az alábbi módon!

 

 

Az Ügyfélkapun történő belépéshez, adja meg nevét és jelszavát, majd kattintson az [OK] gombra!

 
Azonosítás a MÁK e-NYENYI rendszerében

 

Sikeres Ügyfélkapus beléptetés után a MÁK e-NYENYI rendszerének alábbi képernyője jelenik meg:

 

 

A beviteli mezőkbe írja be Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ számát), majd kattintson a [Belépés] gombra!

 

4.2.2              Az azonosító állomány letöltésének folyamata

A 2009., 2010., 2011. és a 2012. évi adatszolgáltatáshoz készült foglalkoztatói programhoz foglalkoztatói  azonosító állomány letöltése nem szükséges.

 

A TAJ szám alapján történő sikeres bejelentkezést követően az e-NYENYI rendszer főmenüje jelenik meg a képernyőn.

 

 

A fenti képernyőn kiválaszthatja, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett foglalkoztató saját magára, vagy valamely jogelődjére vonatkozó adatszolgáltatás teljesítéséhez kíván foglalkoztatói azonosító állományt letölteni.

 

 

Válassza ki a listából, hogy mely foglalkoztató(k)hoz tartozó azonosító állományt kívánja letölteni.

 

Több foglalkoztató is kijelölhető egyszerre, ezek adatait a rendszer egy közös állományban helyezi el, és ezt az állományt kínálja majd fel a letöltéskor.

 

Az azonosító állomány letöltése a listában szereplő foglalkoztatókra nézve többször is végrehajtható (az azonosító állomány letöltését követően a foglalkoztatók nem törlődnek a listáról).

 

A foglalkoztatók kijelölését követően kattintson a [Letöltés] gombra!

 

Az [Információ] gombra kattintva megjelenő PDF dokumentumban megtekintheti, hogy a kijelölt foglalkoztatókra vonatozóan mely időszakra (időszakokra) teljesíthető adatszolgáltatás. 

 

A [Letöltés] gomb megnyomását követően az alábbi kérdés jelenik meg:

 

 

 

A [Mentés] gombra kattintva a következő ablak jelenik meg:

 

Adja meg a letöltendő állomány mentési helyét, majd kattintson a [Mentés] gombra!

 

A későbbiekben ezt az állományt kell használnia a NYENYI programban, illetve a NYENYI Keretrendszerben. Kérjük, hogy a megfelelő működés érdekében ne módosítsa az állomány kiterjesztését (DBF), illetve ne kísérelje meg az állomány megnyitását.

 

 

A letöltési képernyőre visszatérve tetszés szerint megismételheti a folyamatot. Az ott található [Vissza] gombra kattintva pedig a kezdő képernyőre léphet.


5.        A foglalkoztatói program program telepítése és beállításai

Töltse le és telepítse fel saját gépére a megfelelő évi NYENYI programot, illetve a NYENYI Keretrendszert! Ezekkel  a programokkal tudja kitölteni az elektronikusan beküldendő nyilvántartó lapokat.

 

A MÁK e-NYENYI rendszeréből letöltött foglalkoztatói azonosító állomány esetén szükséges beállítások leírását a NYENYI program felhasználói kézikönyve tartalmazza.

 

A nyilvántartó lapok kitöltése

A 2006-2008. évi NYENYI programban, illetve a NYENYI Keretrendszerben  a foglalkoztatói  azonosító állomány beolvasásával létrejönnek az egyes foglalkoztatókhoz tartozó „munkaterületek”.

 

Ezt követően kézi felvitellel, vagy külső állományból történő importálással vigye be az adatokat a NYENYI programba.

 

Az adatok felvitelét követően a programmal elkészíthetőek a feltöltendő (.kr) állományok.

 

Az Ügyfélkapus feltöltés előtti teendők leírását az ONYF adatközlő program, NYENYI program, illetve a NYENYI Keretrendszer felhasználói kézikönyve tartalmazza.


6.        Az adatszolgáltatást tartalmazó állományok beküldése

Lépjen be azonosítójával az Ügyfélkapura a http://www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon!

 

 

 

"A portál címszavai ábécé sorrendben" listából válassza ki az E-NYENYI adatszolgáltatás linket.

 

Kattintson az e-NYENYI adatszolgáltatás linkre!


Az e-NYENYI adatszolgáltatásra kattintva a következő képernyő jelenik meg:

 

 

 

Kattintson a [Használom a szolgáltatást] gombra!


Ezután az Általános dokumentumfeltöltő szolgáltatás oldala jelenik meg:

 

 

A fenti lapon lehetősége van a – NAV számára küldendő adó- és járulékbevallás (ÁNYK) állományok feltöltésénél megszokott módon – az állományok feltöltésére a JAVA alkalmazás, illetve az „Egyszerűsített feltöltő” használatával.


Az Egyszerűsített feltöltő választása esetén a következő lapot láthatja:

 

 

 

A Dokumentum feltöltése résznél kattintson a [Tallózás] gombra!


 [Tallózás] gombra a következő ablak jelenik meg:

 

 

Keresse meg az ONYF adatközlő program, illetve a NYENYI Keretrendszer  által előállított, kr kiterjesztésű állomány elérési útját, és jelölje ki az állományt!

 

 

A feltöltési képernyőre visszatérve válassza ki a feltöltés további jellemzőit (az ÁNYK-val megegyező módon), majd kattintson a [Feltöltés] gombra!

 

Ezután a feltöltésről, a beállításoknak megfelelően fog értesítést kapni (e-mailben, illetve az értesítési tárhelyre).

 

A magyarorszag.hu Elküldött dokumentumok szolgáltatásán keresztül győződhet meg a beküldés sikerességéről a portál Szolgáltatások/Értesítési tárhely oldalán!


 

7.        Válaszüzenetek megtekintése a MÁK e-NYENYI rendszerében

A válaszüzenetek megtekintéséhez először lépjen be az e-NYENYI adatszolgáltatás lapjára (lásd: Belépés az Ügyfélkapun keresztül; Azonosítás az e-NYENYI Adatszolgáltatás rendszerben című fejezetek).

 

Kattintson a Feldolgozási eredmények fülre a lap tetején!

 

Itt ki kell választania azt az időszakot, amelyre vonatkozóan beküldött adatszolgáltatás(ok) eredményeit meg kívánja tekinteni.

 

 

 

A [Tovább] gombra kattintva az alábbi formátumú lista jelenik meg:

   

 

A listában a következőkről tájékozódhat:

-        foglalkoztató neve

-        cégtípus

-        beküldés dátuma

-        adatszolgáltatás jogcíme

-        feldolgozás állapota

-        feldolgozási kód

 

 

 

A jobb szélső oszlopban található „boríték” ikonra kattintva letöltheti a feldolgozás eredményét tartalmazó PDF dokumentumot.

 

Mentse le az állományt a számítógépére!

 

 

 

 

 

A letöltött PDF dokumentum az alábbi minta szerinti adatokat tartalmazza:

 

 

 

Sikertelen adatbefogadás esetén a sikertelenség okának leírása is megtalálható a PDF dokumentumban.

 

Arról, hogy az e-NYENYI rendszerben a foglalkoztatónak szóló PDF állomány került elhelyezésre, a Bejelentő lapon feltüntetett e-mail címekre (adatszolgáltatásra kötelezett, könyvelő iroda e-mail címe), valamint a Bejelentő lapon szereplő, Ügyfélkapus hozzáféréssel rendelkező személyek részére a rendszer e-mail értesítést küld.

8.        Adatlekérés

Az adatlekérés funkció segítségével lehetőség van a 2009., 2010., 2011. és a 2012. évi foglalkoztatói programmal készített és sikeresen feltöltött adatszolgáltatások „eredőjeként” előállt adatokat tartalmazó állomány, valamint a hozzá tartozó összesített névjegyzék (konszignációs lista)  letöltésére.

Az említett eredő állomány betölthető a 2009., 2010., 2011. és a 2012. évi foglalkoztatói programba és az így létrejött adatbázisból kiindulva módosító adatszolgáltatást lehet készíteni és a Központi Rendszeren keresztül feltölteni.

 

 

Új lekérés indítása

 

 

Új adatlekérést az [Új lekérés indítása] gombbal lehet kezdeményezni. Ilyenkor a következő adatokat kell megadni:

 

 

1.   Év (az adatszolgáltatás tárgyéve)

2.   Típus (eredő állomány vagy konszignációs lista)

3.   Foglalkoztató neve (listából választható adószám és név alapján)

4.   Opció (lásd a 2009. évi NYENYI program felhasználói leírásában)

 

 

Ezt követően az [Adatok mentése/küldése] gomb segítségével indíthatja el az adatlekérést. 

 

Az „Adatok frissítése” gomb segítségével ellenőrizheti, hogy érkezett-e válasz (ez az állomány méretétől függően hosszabb időt is igénybe vehet).

 

 

Adatlekérés eredményeinek megtekintése

 

Ezen a képernyőn látható egy lista a felhasználó által indított korábbi adatlekérésekről és azok eredményeiről.

 

 

 

 

Amint elkészül a kérésnek megfelelő állomány, a rendszer e-mail értesítést küld a felhasználó ügyfélkapus postafiókjába, illetve a Bejelentő lapon  megadott email címekre.

 

 

 

A letöltést indító fenti ikonok közül a „lakat” jellel ellátottra kattintva a MÁK által digitálisan aláírt, a másik ikonra kattintva az elektronikus aláírás nélküli változat tölthető le.

A digitálisan aláírt változat hitelessége ellenőrizhető, illetve a tartalma megtekinthető az oldal alján szereplő linkre kattintva.

 

 


 

9.        Értesítések fel és leiratkozás

Amennyiben az e-Ügyintézési szolgáltatással kapcsolatban a MÁK oldali rendszerben  üzemzavar lép fel, az ügyfeleknek lehetősége van erről e-mailben értesítést kérni.

 

Az üzemzavarról azon feliratkozott ügyfelek kapnak értesítést, akik már küldtek be adatszolgáltatást és van olyan nem sikeres eredményű általuk beküldött adatszolgáltatás, melyre érkezett választ, de azt még nem tekintették meg, vagy van olyan beküldött adatszolgáltatásuk, melynek a feldolgozása még nem történt meg.

 

Az üzemzavarról történő értesítési szolgáltatásra a fel és leiratkozás az e-NYENYI rendszerbe történő bejelentkezést követően lehetséges az „Értesítések” gomb segítségével.

 

 

Itt alapértelmezetten a „nem kérek” beállítás látható, melyet meg lehet változtatni és a Mentés gomb segítségével lehet a választást elmenteni. Az értesítés az ügyfél - beküldéskor érvényes - ügyfélkapus email címére kerül kiküldésre.