Tisztelt Ügyfelünk!

Köszöntjük az Magyar Államkincstár Központ elektronikus ügyintézési portálján!

Az elektronikus ügyintézés keretében a Kormányzati Portál Ügyfélkapujához hozzáféréssel rendelkező személyek részére lehetőséget biztosítunk az elektronikus űrlapok kitöltésére és beküldésére.

Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása után biztonságosan kapcsolatba léphessenek az MÁK Központtal, illetve más, elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervvel. Az Ügyfélkapun keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez Önnek valamelyik okmányirodában, vagy más regisztrációs joggal rendelkező hivatalban (valamely kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán) egy alkalommal személyesen kell megjelennie, egy azonosítási eljárás és regisztráció lebonyolítása érdekében (kivéve a meghatározott feltételeket teljesítő elektronikus aláírással rendelkezőket). A külföldön tartózkodók Magyarország konzuli képviseletein kezdeményezhetik az ügyfélkapu nyitását, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, illetve a központi idegenrendészeti nyilvántartással történt összevetés után kerülhet sor az ügyfélkapujuk létrehozására.

Az Ügyfélkapu regisztráció folyamatának részletes leírását a https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu/regisztracio internetes lapon találhatja.

Az rendszer használatához Microsoft Internet Explorer (5.5 vagy újabb verziójú) böngésző javasolt.
Az elektronikus ügyintézés menetéről részletes leírást olvashat itt.

Tájékoztatás:

Az Magyar Államkincstár Központ elektronikus ügyintézési rendszere a döntések (határozatok és végzések) kézbesítését jelenleg nem támogatja, ezért a szükséges fejlesztés megvalósításáig az érintett iratokat - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/A. § (1) bekezdésében, valamint 78. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - papír alapon, postai kézbesítés útján közöljük ügyfeleinkkel.
A postai kézbesítésen túlmenően lehetőség van a küldemények személyes megjelenés útján történő átvételére az azokat kiadó nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknél.

Megértésüket előre is köszönjük.

Jelenleg az Ügyfélkapuban történő bejelentkezést követően az alábbi elektronikus űrlapok kitöltésére van lehetőség:

 
 
Kérelmek
3515-272/B.
Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI.törvény alapján öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához
Ügyféltájékoztató
3515-270 Igénybejelentés a 2011. évi CLXVII. törvény alapján  
3515-270/F. Igénybejelentés rokkantsági járadék elbírálásához  
3515-270/D. Igénybejelentés bányászok egészségkárosodási járadéka elbíráláshoz Ügyféltájékoztató
3515-274. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. és az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján
baleseti járadék elbírálásához
Ügyféltájékoztató
3515-275/B. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján árvaellátás elbírálásához Ügyféltájékoztató
3515-276/A. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján szülői nyugdíj elbírálásához Ügyféltájékoztató
3515-275. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján özvegyi nyugdíj elbírálásához Ügyféltájékoztató
3515-279/6. Igénybejelentés özvegyi nyugdíj feléledéséhez Ügyféltájékoztató
Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez Ügyféltájékoztató
Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához Ügyféltájékoztató
Kérelem-adatlap az egyszeri segély igényléséhez Ügyféltájékoztató
Igazolási kérelem  
Kérelem  
Kérelem-adatlap árvaellátás méltányosságból történő továbbfolyósításához [felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányok esetén]  
Adatlap a többször módosított 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet és a 2012. évi CXII. törvény alapján, nyugdíjtranszferhez  
KÉRELEM
kormánytisztviselők részére hatósági bizonyítvány kiadására
[2011. évi CXCIX. törvény 60. § (6) bek.]
 
BEJELENTÉS
biztosítási jogviszony/kiegészítő vállalkozói tevékenység fennállásáról és az ellátás folyósítása alatt elért keresetről, ha az ügyfél nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, valamint szolgálati járandóságban részesül
 
Bejelentés öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, valamint szolgálati járandóságban részesülő személy közszférában való foglalkoztatásáról  
Kérelem a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokra vonatkozóan  
Nyilatkozatok
160-023 Nyilatkozat az elhalálozás hónapjára megillető ellátás kifizetéséhez Ügyféltájékoztató
3970-001 Nyilatkozat a jogosult ellátásának belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára, vagy EGT tagállam területén élők által megjelölt valamely tagállamban vezetett fizetési számlára történő utalásra Ügyféltájékoztató
Nyilatkozat magánnyugdíj-pénztári tagságról hozzátartozói ellátáshoz Ügyféltájékoztató
Nyilatkozat a megkötendő megállapodás típusáról Ügyféltájékoztató
Adatközlő lap megállapodás megkötéséhez
magánszemély részére
Ügyféltájékoztató
Hiánypótlás  
Nyilatkozat  
ADATKÖZLŐ LAP MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉHEZ
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szerv (szervezet) részére
 
NYILATKOZAT AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁHOZ (a külföldön élő vagy tartózkodó ellátottak részére)  
NYILATKOZAT A KAPCSOLATTARTÁS MÓDJÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL
(elektronikus ügyintézésről papíralapú ügyintézésre, vagy papíralapú ügyintézésről elektronikus ügyintézésre)
 
NYILATKOZAT A MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS JÁRULÉKALAPJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
NYILATKOZAT MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL  
Bejelentések
NYFO. 1103 Címváltozás vagy számlaszám változás bejelentése Ügyféltájékoztató
KET-1100-014. Címváltozás vagy számlaszám változás, ha az ügyfél átutalási betétszámlával rendelkezik Ügyféltájékoztató
Lakóhely változásának bejelentése megállapítás alatt  
Bejelentés Ügyféltájékoztató
TANULMÁNYI IGAZOLÁS
ÁRVAELLÁTÁS MÉLTÁNYOSSÁGBÓL TÖRTÉNŐ TOVÁBBFOLYÓSÍTÁSÁHOZ
(a felsőoktatási intézmény tölti ki)
 
Nyomtatványok uniós rendeletek alapján történő igénybejelentéshez
Kérelmek
Pótlapok
Ausztrália
Kanada
Nyomtatványok kétoldalú egyezménnyel érintett ügyekhez
Kérelmek
Pótlapok
Nyomtatványok külföldön (nem EU/EGT tagállamban, Svájcban, vagy egyezményben részes országban) élő személyek igénybejelentéséhez
Kérelmek
Pótlapok