Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbi űrlapok elektronikus beküldésére csak az ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkező személyek esetében van lehetőség.

Az Ügyfélkapus regisztráció az elektronikus személyazonosító igazolvánnyal rendelkezők esetében a https://ugyfelkapu.gov.hu oldalon a Regisztráció / E-személyi gombra kattintással, minden más esetben személyesen kezdeményezhető bármely okmányirodában vagy kormányablakban, az adóhatóság kiemelt ügyfélszolgálatain, illetve egyes postai ügyfélszolgálatokon. Külföldön élő személyek az ügyfélkapus regisztrációt Magyarország Külképviseletein kérelmezhetik.

Magyar Államkincstár

 
 
Kérelmek
3515-270/F. Rokkantsági járadék iránti igény  
3515-270/D. Bányászok egészségkárosodási járadéka iránti igény Ügyféltájékoztató
3515-274. Baleseti járadék iránti igény Ügyféltájékoztató
3515-276/A. Szülői nyugdíj iránti igény Ügyféltájékoztató
Európai uniós tisztviselők és alkalmazottak esetében nyugdíjbiztosítási átutalás és visszautalás  
Hatósági bizonyítvány iránti kérelem kormánytisztviselők részére  
Bejelentés a minimálbér tizennyolcszorosát meghaladó keresetről  
Bejelentés közszférában való foglalkoztatás kezdetéről, illetve megszűnéséről  
Nyilatkozatok
160-023 Kérelem a jogosult halála esetén fel nem vett ellátás kifizetéséhez Ügyféltájékoztató
Nyilatkozat magánnyugdíj-pénztári tagságról hozzátartozói ellátáshoz Ügyféltájékoztató
Nyilatkozat a megkötendő megállapodás típusáról Ügyféltájékoztató
Adatközlő lap megállapodás megkötéséhez
magánszemély részére
Ügyféltájékoztató
ADATKÖZLŐ LAP MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉHEZ
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szerv (szervezet) részére
 
Külföldön élő vagy tartózkodó személy nyilatkozata az ellátás folyósításához  
NYILATKOZAT A MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS JÁRULÉKALAPJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
NYILATKOZAT MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL  
Bejelentések
Nyomtatványok uniós rendeletek alapján történő igénybejelentéshez
Kérelmek
Pótlapok
Ausztrália
Kanada
Nyomtatványok kétoldalú egyezménnyel érintett ügyekhez
Kérelmek
Pótlapok
Nyomtatványok külföldön (nem EU/EGT tagállamban, Svájcban, vagy egyezményben részes országban) élő személyek igénybejelentéséhez
Kérelmek
Pótlapok